bart@miedeksza.com | 0048511181110 | Szczecin PL |  |